Bảng Báo Giá

Sẽ tùy vào yêu cầu cụ thể của từng khách hàng và độ phức tạp của từng dự án mà chúng tôi sẽ có báo giá cụ thể. Bây giờ xin gởi quý khách bảng báo giá sơ bộ như sau:

  • HTML/CSS/JS cho trang chủ: 1.000.000 – 2.000.000vnđ – tuỳ vào mức độ phức tạp.
  • Cắt HTML cho < 5 trang con: +600.000vnđ
  • Cắt HTML cho < 10 trang con: +1.000.000vnđ
  • Cắt HTML cho < 15 trang con: +1.500.000vnđ

Thời gian dự kiến:

  • Trang chủ: Tối đa 3 ngày.
  • Trang con: tối đa 3 giờ/ 1 trang con.

Lưu ý:

Yêu cầu kỹ thuật của quý khách xin vui lòng ghi rõ ràng các Framework muốn sử dụng. Nếu không ghi chú gì cả thì mặc định chúng tôi sẽ thực hiện dự án trên CSS thuần (không Framework) và Jquery.

Quý khách vui lòng ghi rõ các yêu cầu đặc biệt nếu có.